Menu

Following is the list of shortlisted candidates for IISER TVM Summer Visiting Programme-2019 under various Schools.
All the shortlisted candidates will be intimated soon by email. They can also directly contact their assigned advisor by email
to finalize convenient dates for their visit.

School of Biology

S. No. Application ID Applicant Full Name Date of birth Gender Advisor Name
1 SVP2019-01-211-00566 PRIYADHARSHINI.T 21/12/1997 F Dr. Ramanathan Natesh
2 SVP2019-01-211-00056 KRUPA JIJI 29/11/1999 F Dr. Jishy Varghese
3 SVP2019-01-211-00319 Ritvi Shah 01/05/1999 F Dr. Hema Somanathan
4 SVP2019-01-211-00309 Koyel Ray 24/10/1998 F Dr. Nisha N Kannan
5 SVP2019-01-211-00164 Prathamesh Vijay Sannak 21/09/1999 M Dr. Ravi Maruthachalam
6 SVP2019-01-211-00181 Rhea Arya 08/07/1998 F Dr. N. SADANANDA SINGH
7 SVP2019-01-211-00329 Ayush Goel 06/12/1996 M Dr. Satish Khurana
8 SVP2019-01-211-00016 S. USHA PREEYAA 14/04/1997 F Dr. V. Stalin Raj
9 SVP2019-01-211-00232 Ibakordor Khyriem 30/10/1998 F Dr. Ullasa Kodandaramaiah
10 SVP2019-01-211-00465 YASH PRINKA 29/09/1996 F Dr. Ullasa Kodandaramaiah

School of Biology waiting list against Advisor Name :

S.No. Application ID Applicant Full Name Date of birth Gender Advisor name
1 SVP2019-01-211-00047 Meghana J 27/07/1998 F Dr. Jishy Varghese
2 SVP2019-01-211-00445 Saravana Karuna Moorthy. S 06/05/2000 M Dr. HemaSomanathan
3 SVP2019-01-211-00178 Payal Patra 20/12/1999 F Dr. Nisha N Kannan
4 SVP2019-01-211-00162 JENIFER GABRIELLA B 23/03/1999 F Dr. N. SADANANDA SINGH

School of Chemistry

S.No. Application ID Applicant Full Name Date of birth Gender Advisor name
1 SVP2019-01-212-00064 Prathama Haldar 10/08/1996 F Dr. Sukhendu Mandal
2 SVP2019-01-212-00099  G. Dinesh Kumar 20/05/1998 M Dr. Ajay Venugopal
3 SVP2019-01-212-00118 Rakesh Poddutoori 17/07/1997 M Dr. Rajendar Goreti
4 SVP2019-01-212-00381 JACK ALLAN D 19/02/2000 M Dr. Alagiri Kaliyamoorthy
5  SVP2019-01-212-00002 AJAY S. PRABHU 22/01/1997 M Dr. Mahesh Hariharan
6 SVP2019-01-212-00065 MERIN ACHANKUNJU 23/04/1995 F Dr. Reji Varghese
7 SVP2019-01-212-00142 Shankar K  06/02/1998 M Dr. A. Muthukrishnan
8 SVP2019-01-212-00129 JEEVANANTHAM P 04/01/1998 M Dr. A. Thirumurugan
9 SVP2019-01-212-00127 SAURAV RAJ 24/03/1997 M Dr. S. Gokulnath
10 SVP2019-01-212-00257 SURESH.P 20/06/1998 M Dr. Ramesh Rasappan
11 SVP2019-01-212-00289 THUSHARA R 12/12/1996 F Dr. K. M. Sureshan
12 SVP2019-01-212-00153 KAVYA S MONY 01/02/1998 F Dr. Subrata Kundu
13 SVP2019-01-212-00087 Drishya Thomas 12/17/1997 F Prof.  K. George Thomas
14 SVP2019-01-212-00267 SARANYA SUDHEER 30/07/1996 F Dr. Vinesh Vijayan

School of Mathematics

S.No. Application ID Applicant Full Name Date of birth Gender Advisor name
1 SVP2019-01-213-00009 Shreya Mehta 31/08/1997 F Dr. Sachindranath Jayaraman
2 SVP2019-01-213-00053 GAYATHRY PRADEEP 13/05/1997 F Dr. P. DEVARAJ
3 SVP2019-01-213-00079 Harshit Agarwal 18/12/1999 M Dr. Shrihari Sridharan
4 SVP2019-01-213-00014 Shalmali Anand Mutalik 03/01/1999 F Dr. Sheetal Shasikant Dharmatti

School of Physics

S.No. Application ID Applicant Full Name Date of birth Gender Advisor name
1 SVP2019-01-214-00215 Mani Prasad Swain 29/03/2000 M Dr Vinayak Kamble
2 SVP2019-01-214-00166 Kavita Patel 25/07/2000 F Dr. Deepshikha Jaiswal-Nagar
3 SVP2019-01-214-00156 Farha.S 09/02/1997 F Dr. Anil Shaji
4 SVP2019-01-214-00172 SUMAN KUMAR GHOSH 19/02/1997 M Dr. Bikas Das
5 SVP2019-01-214-00107 Rituparna Maji 31/01/1998  F Dr. M Suheshkumar Singh
6 SVP2019-01-214-00060 Shiju Prasad S.R 10/29/97 M Dr. Madhu Thalakulam
7 SVP2019-01-214-00202 P Rinihaa Sibishree 24/12/1997 F Dr Amal Medhi

School of Physics waiting list against Advisor Name :

S.No. Application ID Applicant Full Name Date of birth Gender Advisor name
1 SVP2019-01-214-00229 Kavibharathi B 02/05/1999 F Dr. S. Kumaragurubaran
2 SVP2019-01-214-00008 Shubham Deepak Yadav 20/08/1997 M Dr Vinayak Kamble
3 SVP2019-01-214-00139 Aparna S 04/08/1999 F Dr. Deepshikha Jaiswal-Nagar
4 SVP2019-01-214-00288 HARIPRASAD V N 31/05/1997 M Dr. Bikas Das
5 SVP2019-01-214-00155 ALKA JOBIE EAPEN 25/02/1999 F Dr. Madhu Thalakulam

IISER Thiruvananthapuram, Maruthamala PO, Vithura, Thiruvananthapuram - 695551, Kerala, India.
Phone:0471-2778009/2778044 Email : registrar@iisertvm.ac.in | Reaching IISER TVM