Publications

2017 |2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2017

 • Jobha A. Johnson, Arun Ashokan, Ashish K. Chalana, Alex P. Andrews, Ajay Venugopal
  ZAAC, 10.1002/zaac.201700054, 2017.

 • Anu George, Harikrishnan Gopalakrishnan, Sukhendu Mandal
  Sensors and Actuators B: Chemical, 243, 332–337, 2017.

 • P. Asha, Mekhola Sinha and Sukhendu Mandal
  RSC Advances, 7 (11), 6691-6696, 2017.

 • K. S. Asha, Rajeev Khoj, N. Ahmed, R. Nath, and Sukhendu Mandal
  Cryst. Growth Des., 17 (3), 982–989, 2017.

 • Ajith R. Mallia, Abbey M. Philip, Vinayak Bhat, and Mahesh Hariharan
  J. Phys. Chem. C, 121 (9), 4765–4777, 2017.

 • Baiju P. Krishnan and Kana M. Sureshan
  J. Am. Chem. Soc., 139 (4), 1584–1589, 2017.

 • Ajith R. Mallia, Remya Ramakrishnan, M. A. Niyasa and Mahesh Hariharan
  CrystEngComm, 19, 817-825, 2017.

 • Gopika Gopan, Salini P S, Somadrita Deb and Mahesh Hariharan
  CrystEngComm, 19, 419-425, 2017.

 • Souvik Pandey, Anju Nair, Alex P. Andrews, and Ajay Venugopal
  Eur. J. Inorg. Chem., 798–804, 2017.

 • Kalaivanan Nagarajan, Ajith Ravi Mallia, Keerthi Muraleedharan and Mahesh Hariharan
  Chem. Sci., 8, 1776–1782, 2017.

 • Jyothish Joy and Eluvathingal D. Jemmis
  Inorg. Chem., 56 (3), 1132–1143, 2017.

 • Back To Top

  2016

 • K. S. Asha, N. Ahmed, A. C. Reber, R. Nath, S. N. Khanna, S. Mandal
  J. Mater. Chem. C, 5, 539-548, 2016.

 • C. P. Priyakumari and E. D. Jemmis
  J. Chem. Sci., (Spl issue on Lewis Bond), 128, 1663–1669, 2016.

 • C. Sharma, Joy Jyothish, M. Nethaji, E. D. Jemmis, and S. K. Awasthi
  Asian J. Org. Chem., 5, 1398-1405, 2016.

 • Abbey M. Philip, Ajith R. Mallia, and Mahesh Hariharan
  J. Phys. Chem. Lett., 7 (22), 4751–4756, 2016.

 • P. C. Rao, S. P. Chaudhary, D. Kuznetsov, S. Mandal
  Inorg. Chem., 55 (24), 12669–12674, 2016.

 • B. P Krishnan, S. Raghu, S. Mukherjee and K. M Sureshan
  Chem. Commun., 52, 14089-14092, 2016.

 • Soumik Mondal and Kana M. Sureshan
  J. Org. Chem., 81 (23), 11635–11645, 2016.

 • Baiju P. Krishnan, Rishika Rai, Aromal Asokan, and Kana M. Sureshan
  J. Am. Chem. Soc., 138 (45),14824–14827, 2016.

 • A. M. Vibhute, P. Pushpanandan, M. Varghese, V. Koniecnzy, C. W. Taylor, K. M. Sureshan
  RSC Adv., 6, 86346-86351, 2016.

 • Hari Veera Prasad Thelu, Shine K. Albert, Murali Golla, Nithiyanandan Krishnan, Santosh Bhargav Yamijala, Sreeja V. Nair, S. Murty Srinivasula, Reji Varghese
  ChemistrySelect, 1, 5389 – 5396, 2016.

 • Joy Jyothish, Jose Anex and E. D. Jemmis
  J. Comp. Chem., (Paul von Schleyer Special issue), 37, 270-279, 2016.

 • N. Ramanathan, K. Sundararajan and K. Vidya, E. D. Jemmis
  Spectrochimica Acta, A-Mol and Biomol Spect, 157, 69-78, 2016.

 • 10. C. Sharma, A. K. Singh, Joy Jyothish, E. D. Jemmis and S. K. Awasthi
  RSC Advances, 6, 91689-91693, 2016.

 • Jacob M. Remington, Abbey M. Philip, Mahesh Hariharan and Bern Kohler.
  J. Chem. Phys, 145, 155101, 2016.

 • R. Ramakrishnan, A. R. Mallia, M. A. Niyas, R. Sethy and M. Hariharan.
  Cryst. Growth Des. , 16 (11), 6327–6336, 2016.

 • P. S. Salini, S. K. Rajagopal and M. Hariharan.
  Cryst. Growth Des., 16 (10), 5822-5830, 2016.

 • Jatish Kumar, K. George Thomas and Luis M. Liz-Marzán.
  Chem. Commun., 52 , 12555--12569, 2016.

 • K S Asha, Rameswar Bhattacharjee, Sukhendu Mandal.
  Angew Chem Int. Ed., 55 , 11528 –11532, 2016.

 • Jiji A. C., Shine A., Vinesh Vijayan.
  Angew Chem Int. Ed., 55 , 11562 –11566, 2016.

 • Reshmi Thomas and R S Swathi.
  J. Phys. Chem. C, 120 (33), 18733–18740, 2016.

 • S. Pandey, A. P. Andrews, A. Venugopal.
  Dalton Trans., 45, 8705-8707, 2016.

 • K. S. Asha, G. Vaisakhan, S. Mandal.
  Nanoscale, 8, 11782-11786, 2016.

 • D. Sarkar, P. C. Rao, B. A. Harshita, S. Kurungot, S. Mandal, K. Ramanujam, S. Mandal.
  RSC Advances, 6, 37515, 2016.

 • K. S. Asha, M. Makkitaya, A. Sirohi, L. Yadav, G. Sheet and S. Mandal.
  Cryst. Eng. Comm., 18, 1046, 2016.

 • Prabu. M, K. S. Asha, M. Sinha, A. Poduval, S. Mandal.
  Cryst. Engg. Commun., 18, 536, 2016.

 • Shine K. Albert, Murali Golla, Hari Veera Prasad Thelu, Nithiyanandan Krishnan, Perapaka Deepak and Reji Varghese.
  Org. Biomol. Chem., 14, 6960-6969, 2016.

 • K. I. Yuyama, Jino George, K. George Thomas, T. Sugiyama, H. Masuhara.
  Cryst. Growth Des., 16, 953-960, 2016.

 • B. P. Krishnan, K. M. Sureshan.
  Chem Phys Chem., 17, 3062 –3067, 2016.

 • Amol M. Vibhute, Arun Dhaka, Vignesh Athiyaratha and Kana M. Sureshan
  Chem. Sci., 7, 4259-4263, 2016.

 • A. M. Vibhute, V. Muvvala, K. M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 55, 7782-7785, 2016.

 • A. Prathap, M. M. Shaijumon, K. M. Sureshan.
  Chem. Commun., 52, 1342-1345, 2016.

 • A. Pathigoolla, K. M. Sureshan.
  Chem. Commun., 52, 886-888, 2016.

 • B. P. Krishnan, S. Mukherjee, P. M. Aneesh, M. A. G. Namboothiry, K. M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 55, 2345-2349, 2016.

 • S. K. Rajagopal, P. S. Salini and M. Hariharan.
  Cryst. Growth Des., 16, (8), 4567–4573, 2016.

 • S. K. Rajagopal, V. S. Reddy and M. Hariharan.
  CrystEngComm, 18, 5089-5094, 2016.

 • K. Nagarajan, A. R. Mallia, V. S. Reddy and M. Hariharan.
  J. Phys. Chem. C, 120, (16), 8443–8450, 2016.

 • A. R. Mallia, R. Sethy, V. Bhat and M. Hariharan.
  J. Mater. Chem. C., 4, 2931-2935, 2016.

 • Back To Top

  2015

 • A. R. Mallia, P. S. Salini and M. Hariharan.
  J. Am. Chem. Soc., 137, 15604–15607, 2015.

 • H. Banda, D. Damien, K. Nagarajan, M. Hariharan and M. M. Shaijumon.
  J. Mater. Chem. A, 3, 10453-10458, 2015.

 • S. Chandra Shekar and R. S. Swathi.
  J. Phys. Chem. C, 119, 8912, 2015.

 • Rohini K, Daniel SMR and R. S. Swathi.
  J. Phys. Chem. A, 119, 10935, 2015.

 • W. Fegler, A. Venugopal, M. Kramer, J. Okuda.
  Angew. Chem. Int. Ed., 54, 1724, 2015.

 • A. Vidyasagar, K. M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 54, 12078-12082, 2015.

 • A. M. Vibhute, V. Konieczny, C. W. Taylor, K. M. Sureshan.
  Org. Biomol. Chem., 13, 6698-6710, 2015.

 • A. Vidyasagar, K. M. Sureshan.
  Org. Biomol. Chem., 13, 3900-10, 2015.

 • B. P. Krishnan, K. M. Sureshan.
  J. Am. Chem. Soc., 137, 1692-1696, 2015.

 • K. S. Asha, P. R. Kavyasree, A. George, S. Mandal.
  Dalton Trans., 44, 1009, 2015.

 • K. Yesudas, E. D. Jemmis and K. Bhanuprakash
  Phys Chem Chem Phys, 17, 12988-12999, 2015.

 • Kaipanchery Vidya and E. D. Jemmis
  J. Organomet. Chem., (Russ Grimes, Special Issue) 798, 91-98, 2015.

 • Rahul Kumar, Shyama Ramakrishnan, E. D. Jemmis, and Balaji R. Jagirdar
  Organometallics, 34, 1245-1254, 2015.

 • Joy Jyothish, E. D. Jemmis and Kaipanchery Vidya
  Faraday Discussions, 177, 33-50, 2015.

 • A. George, H. Choudhary, B. Satpati, S. Mandal.
  Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 7109, 2015.

 • R.Nath, M. Padmanabhan, S.Baby, A.Thirumurugan, D.Ehlers, M.Hemmida, H.A. Krug von Nidda and A.A. Tsirlin.
  Physical Review B, 91, 054409, 2015.

 • M.O. Ajeesh, A.Yogi, M. Padmanabhan and R.Nath.
  Solid State Communications, 207, 16-20, 2015.

 • K. S. Asha, K. M. Renjith, A. Yogi, R. Nath, S. Mandal.
  Dalton Trans., 44, 19812, 2015.

 • A. George, K. S. Asha, A. C. Reber, S. R. Biltek, A. F. Pedicini, A. Sen, S. N. Khanna, S. Mandal.
  Nanoscale, 7, 19448, 2015.

 • R. Ghosh, A. F. Pedicini, P. C. Rao, K. S. Asha, A. C. Reber, S. Mandal.
  Dalton Trans., 44, 13464, 2015.

 • K. S. Asha, A. C. Reber, A. F. Pedicini, S. N. Khanna, S. Mandal.
  Eur. J. Inorg. Chem., 12, 2085, 2015.

 • Back To Top

  2014

 • A. Raghavan, A. Venugopal.
  J. Coord. Chem., 67, 2530, 2014.

 • Shine K. Albert, Hari Veera Prasad Thelu, Murali Golla, Nithiyanandan Krishnan, Soma Chaudhary, and Reji Varghese.
  Angew. Chem. Int. Ed., 53, 8352–8357, 2014.

 • Anoop Thomas , Pratheesh V. Nair and K. George Thomas.
  J. Phys. Chem. C, 118, 3838–3845, 2014.

 • T. Saha, S. Dasari, D. Tewari, A. Prathap, K. M. Sureshan, A. K. Bera, A. Mukherjee, P. Talukdar.
  J. Am. Chem. Soc., 136, 14128- 14135, 2014.

 • S. Mondal, K. M. Sureshan.
  Org. Biomol. Chem., 12, 7279-7289, 2014.

 • A. Pathigoolla, K.M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 53, 9522-9525, 2014.

 • A. M. Vibhute, K. M. Sureshan.
  J. Org. Chem., 79, 4892-4908, 2014.

 • R. Mohnarao, A. Asokan, K. M. Sureshan.
  Chem. Commun., 50, 6707-6710, 2014.

 • A. Pathigoolla, K. M. Sureshan.
  Chem. Commun., 50, 317-319, 2014.

 • A. Vidyasagar, K. M. Sureshan.
  Eur. J. Org. Chem., 2349–2356, 2014.

 • P. C. Rao, K. S. Asha, S. Mandal.
  Cryst. Engg. Commun., 16, 9320, 2014.

 • K. S. Asha, K. Bhattacharyya, S. Mandal.
  J. Mater. Chem. C., 2, 10073, 2014.

 • R. Ghosh, Asha K. S, S. M. Pratik, A. Datta, R. Nath, S. Mandal.
  RSC Advances, 4, 21195, 2014.

 • F. Y. Pong, S. Mandal, A. Sen.
  Organometallics, 33, 7044, 2014.

 • B Sreeganesh, Devendra Singh and R. S. Swathi.
  J. Chem. Phys., 141, 1843042014.

 • Jatish Kumar, Reshmi Thomas, R. S. Swathi and K. George Thomas.
  Nanoscale, 6, 10454 2014.

 • S. Chandrashekar and R. S. Swathi.
  J. Phys. Chem. C, 118, 4516 2014.

 • W. Li, A. Thirumurugan, P. T. Barton, Z. Lin, S. Henke, H. H.-M. Yeung, M. T. Wharmby, E. G. Bithell, C. J. Howard, A. K. Cheetham.
  J. Am. Chem. Soc., 136, 7801–7804 2014.

 • Shinaj K. Rajagopal, Abbey M. Philip, Kalaivanan Nagarajan, and Mahesh Hariharan.
  Chem. Commun., 50, 8644-47, 2014.

 • Rijo T. Cheriya, Ajith R. Mallia, and Mahesh Hariharan.
  Energy Environ. Sci., 7, 1661-69, 2014.

 • Shinaj K. Rajagopal, and Mahesh Hariharan.
  Photochem. Photobiol. Sci., 13, 157-61, 2014.

 • Kalaivanan Nagarajan, Shinaj K. Rajagopal, and Mahesh Hariharan.
  CrystEngComm, 16, 8946-49, 2014.

 • Mahesh Hariharan, Karsten Siegmund, Clifton Saurel, Martin McCullagh, George C. Schatz, and Frederick D. Lewis
  Photochem. Photobiol. Sci., 13, 266-71, 2014.

 • K. Vidya and E. D. Jemmis
  RSC Advances, 4, 30013-30018, 2014.

 • C. P. Priyakumari and E. D. Jemmis
  A Book Chapter in the book titled "The Chemical Bond: Chemical Bonding Across the Periodic Table", Wiley-VCH, DOI: 10.1002/9783527664658.ch5, 113-147, 2014.

 • Back To Top

  2013


 • K. B. Subila, G. Kishore Kumar, S. M. Shivaprasad and K. George Thomas.
  J. Phys. Chem. Lett., 4, 2774−2779, 2013.

 • Pratap Zalake and K. George Thomas.
  Langmuir, 29, 2242–2249, 2013.

 • Jatish Kumar, X. Wei, S. Barrow, A. M. Funston, K. George Thomas and Paul Mulvaney.
  Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 4258-4264, 2013.


 • S. Mondal, A. Prathap, K. M. Sureshan.
  J. Org. Chem., 78, 7690-7700, 2013.

 • A. Vidyasagar, A. Pathigoolla, K. M. Sureshan.
  Org. Biomol. Chem., 11, 5443-5453, 2013.

 • A. Pathigoolla, K. M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 52, 8671-8675, 2013.

 • A. M. Vibhute, K. M. Sureshan.
  RSC Advances, 3, 7321-7329, 2013.

 • K. M. Sureshan*, R. G. Gonnade.
  CrystEngComm, 15, 1676-1679, 2013.

 • A. Pathigoolla, R. P. Pola, K. M. Sureshan.
  Appl. Catal. A General, 453, 151-158, 2013.

 • C. P. Priyakumari and E. D. Jemmis
  J. Am. Chem. Soc., 135, 16026-16029 , 2013.

 • P. Krishnan, S. Ramakrishnan, K. M. Sureshan.
  Chem. Commun., 49, 1494-1496, 2013.

 • Rohini K and R. S. Swathi.
  J. Phys. Chem. A, 117, 5794, 2013.

 • S. Chandrashekar and R. S. Swathi.
  J. Phys. Chem. A, 117, 8632, 2013.

 • W. Li, M. S. R. N. Kiran, J. L. Manson, J. A. Schlueter, A. Thirumurugan, U. Ramamurty A. K. Cheetham.
  Chem. Commun., 49, 4471-4473, 2013.

 • Pavan Sharma, Dijo Damien, Kalaivanan Nagarajan, Manikoth M. Shaijumon, and Mahesh Hariharan.
  J. Phys. Chem. Lett., 4, 3192-97, 2013.

 • Rijo T. Cheriya, Kalaivanan Nagarajan, and Mahesh Hariharan.
  J. Phys. Chem. C, 117, 3240-48, 2013.

 • Jimmy Joy, Rijo T. Cheriya, Kalaivanan Nagarajan, Anil Shaji, and Mahesh Hariharan.
  J. Phys. Chem. C, 117, 17927-39, 2013.

 • K. Hari Krishna Reddy and E. D. Jemmis.
  Dalton Trans., 42, 10633-10639, 2013.

 • K. Sundararajan, N. Ramanathan, K.S. Viswanathan, K. Vidya and E. D. Jemmis.
  J. Mol. Str., 1049, 69-77, 2013.

 • Back To Top

  2012

 • Anesh Gopal, Reji Varghese, and Ayyappanpillai Ajayaghosh.
  Chem. Asian J., 7, 2061–2067, 2012.

 • A. Prathap, K. M. Sureshan.
  Chem. Commun., 48, 5250-5252, 2012.

 • P. Atchutarao, R. G. Gonnade, K. M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 51, 4362-4366, 2012.

 • A.M. Vibhute, A. Vidyasagar, S. Sarala, K.M. Sureshan.
  Chem. Commun., 48, 2448-2450, 2012.

 • S. Kota A. Vidyasagar A. Naidu R. G. Gonnade K. M. Sureshan.
  CrystEngComm, 14, 519-524, 2012.

 • Reshmi Thomas and R. S. Swathi.
  J. Phys. Chem. C, 116, 21982, 2012.

 • M. Shanthil, Reshmi Thomas, R. S. Swathi and K. George Thomas.
  J. Phys. Chem. Lett., 3, 1459, 2012.

 • Reshmi Thomas, Jatish Kumar, R. S. Swathi and K George Thomas.
  Curr. Sci., 102, 85, 2012.

 • Amol M Vibhute, Rajesh G Gonnade, R. S. Swathi and Kana M Sureshan.
  Chem. Commun., 48, 717, 2012.

 • R. S. Swathi and K. L. Sebastian.
  J. Chem. Sci., 124, 233, 2012.

 • Rijo T. Cheriya, Jimmy Joy, Shinaj K. Rajagopal, Kalaivanan Nagarajan, and Mahesh Hariharan.
  J. Phys. Chem. C, 116, 22631-36, 2012.

 • Hitesh Khandelwal, Ajith R. Mallia, Rijo T. Cheriya, and Mahesh Hariharan.
  Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 15282-85, 2012.

 • Raja Mukherjee, Sayantan Mondal, Amit Basak, Dibyendu Mallick and Eluvathingal D. Jemmis
  Chem. An Asian Journal, 7, 957, 2012.

 • Rijo T. Cheriya, Jimmy Joy, Andrews P. Alex, Anil Shaji, and Mahesh Hariharan.
  J. Phys. Chem. C, 116, 12489-98, 2012.

 • M. Haehnel, M. Ruhmann, O. Theilmann, S. Roy, T. Beweries, P. Arndt, A. Spannenberg, A. Villinger, E. D. Jemmis, A. Schulz, and U. Rosenthal.
  J. Am. Chem. Soc., 134, 15979-15991, 2012.

 • S. Roy, E. D. Jemmis, A. Schulz, T. Beweries, and U. Rosenthal.
  Angew. Chem. Int. Ed, 51, 5347-5350, 2012.

 • Katharina Kaleta, Martin Ruhmann, Oliver Theilmann, Subhendu Roy, Torsten Beweries, Perdita Arndt, Alexander Villinger, Eluvathingal D. Jemmis, Axel Schulz, and Uwe Rosenthal.
  Eur. J. Inorg. Chem, 4, 611-617, 2012.

 • Pattath Pancharatna, Musiri Balakrishnarajan, Eluvathingal D. Jemmis and Roald Hoffmann
  J. Am. Chem. Soc. , 134, 5916-5920, 2012.

 • N. T. Patil, A. Nijamudheen, and A. Datta.
  J. Org. Chem. , 77, 6179-6185, 2012.

 • A. Nijamudheen, Deepthi Jose, A. Shine, and Ayan Datta,
  J. Phys. Chem. Lett., 3, 1493-1496, 2012.

 • D. Jose and A. Datta.
  J. Phys. Chem. , C 116, 24639-24648, 2012.

 • D. Jose and A. Datta.
  J. Phys. Chem., C 116, 24639-24648, 2012.

 • C. R. Gopikrishnan, D. Jose, and A. Datta.
  Aip Advances, 2, 012131 , 2012.

 • , S. G. Babu, B. Thomas, A. Nijamudheen, A. Datta, and R. Karvembu.
  Catal. Sci. Tech., 2, 1872-1878, 2012.

 • S. A. Abraham, D. Jose, and A. Datta.
  Chemphyschem, 13, 695-698, 2012.
 • Back To Top

  2011

 • K. Siegmund, M. Hariharan, and F. D. Lewis.
  J. Phys. Chem., B 115, 3740-3746, 2011.

 • P. Pramod, C. C. Soumya and K. George Thomas.
  J. Phys. Chem. Lett., 2, 775-781, 2011.

 • Jatish Kumar and K. George Thomas.
  J. Phys. Chem. Lett., 2, 610-615, 2011.

 • A. Vidyasagar, K. Handore, K. M. Sureshan.
  Angew. Chem. Int. Ed., 50, 8021-8024, 2011.

 • Sovan Roy, Subhendu Roy, Sounik Saha, Ritankar Majumdar, Rajan R. Dighe, Eluvathingal D. Jemmis and Akhil R. Chakravarty.
  Dalton Trans., 40, 1233-1242, 2011.

 • Manasi Maji, Dibyendu Mallick, Sayantan Mondal, Anakuthil Anoop, Subhendu Sekhar Bag, Amit Basak and Eluvathingal D. Jemmis.
  Org. Lett., 13, 888-891, 2011.

 • Katharina Kaleta, Martin Ruhmann, Oliver Theilmann, Torsten Beweries, Subhendu Roy, Perdita Arndt, Alexander Villinger, Eluvathingal D. Jemmis, Axel Schulz, Uwe Rosenthal.
  J. Am. Chem. Soc., 133, 5463-5473, 2011.

 • K. Harikrishna Reddy, Dandamudi Usharani, John F. Nixon, and Eluvathingal D. Jemmis.
  Chem. Eur. J., 17, 9142-9152, 2011.

 • Sounik Saha, Dibyendu Mallick, Ritankar Majumdar, Mithun Roy, Rajan R. Dighe, Eluvathingal D. Jemmis, and Akhil R. Chakravarty.
  Inorg. Chem., 50, 2975-2987, 2011.

 • Shubhankar Kumar Bose, K. Geetharani, Satyanarayan Sahoo, K. Hari Krishna Reddy, Babu Varghese, Eluvathingal D. Jemmis, and Sundargopal Ghosh.
  Inorg. Chem., 50, 9414–9422, 2011.

 • Subhendu Roy, Eluvathingal D. Jemmis, Martin Ruhmann, Axel Schulz, Katharina Kaleta, Torsten Beweries, and Uwe Rosenthal.
  Organometallics, 30, 2670–2679, 2011.

 • L. Rajith, A. K. Jissy, K. G. Kumar, and A. Datta.
  J. Phys. Chem., C 115, 21858-21864, 2011.

 • A. Nijamudheen, D. Jose, and A. Datta.
  Comp. Theor. Chem., 966, 133-136, 2011.

 • A. Nijamudheen, D. Jose, and A. Datta.
  J. Phys. Chem. , C 115, 2187-2195, 2011.

 • D. Jose and A. Datta.
  Cryst. Growth Des., 11, 3137-3140, 2011.

 • D. Jose and A. Datta.
  Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 7304-7311, 2011.

 • A. K. Jissy, J. H. V. Ramana, and A. Datta.
  J. Chem. Sci., 123, 891-900, 2011.

 • A. K. Jissy, U. P. M. Ashik, and A. Datta.
  J. Phys. Chem. , C 115, 12530-12546, 2011.
 • Back To Top

  2010

 • M. Hariharan, M. McCullagh, G. C. Schatz, and F. D. Lewis.
  J. Am. Chem. Soc., V, 12856-12858, 2010.

 • M. Hariharan, K. Siegmund, and F. D. Lewis.
  J. Org. Chem.,, 75, 6236–6243, 2010.

 • Martin McCullagh, Mahesh Hariharan, Frederick D. Lewis, Dimitra Markovitsi, Thierry Douki, and George C. Schatz
  J. Phys. Chem. B, 114, 5215-21, 2010.

 • Vadakkancheril S. Jisha, Kalliat T. Arun, Mahesh Hariharan, and Danaboyina Ramaiah
  J. Phys. Chem. B, 114, 5912-19, 2010.

 • Mahesh Hariharan, Elizabeth Kuruvilla, and Danaboyina Ramaiah
  J. Phys. Chem. Lett., 1, 834-38, 2010.

 • E. D. Jemmis, Subhendu Roy, V. V. Burlakov, H. Jiao, M. Klahn, S. Hansen, and U. Rosentha.
  Organometallics, 29, 76–81, 2010.

 • Rajendra S. Dhayal, Satyanarayan Sahoo, K. Hari Krishna Reddy, Shaikh M. Mobinn, Eluvathingal D. Jemmis and Sundargopal Ghoshsh.
  Inorg. Chem., 49, 900–904, 2010.

 • Dasari L. V. K. Prasad and Eluvathingal D. Jemmis.
  Appl. Phys. Lett., 96, 023108, 2010.

 • David A. Addy, Glesni A. Pierce, Dragoslav Vidovic, Dibyendu Mallick, Eluvathingal D. Jemmis, Jose M. Goicoechea and Simon Aldridge.
  J. Am. Chem. Soc., 132, 4586–4588, 2010.

 • A. Nijamudheen and A. Datta.
  Theochem , 945, 93-96, 2010.

 • V. Mohan and A. Datta.
  J. Phys. Chem. Lett., 1, 136-140, 2010.

 • D. Jose and A. Datta.
  J. Phys. Chem. Lett., 1, 1363-1366, 2010.

 • A. K. Jissy and A. Datta.
  J. Phys. Chem. B, 114, 15311-15318, 2010.
 • Back To Top

  2009

 • Pierce G. A., Vidovic D., Kays D. L., Coombs N. D., Thompson A. L., Jemmis E. D., De S. and Aldridge S.
  Organometallics,28 (10), 2947-2960, 2009.

 • De S., Pierce G. A., Vidovic D., Kays D. L., Coombs N. D., Jemmis E. D. and Aldridge S.
  Organometallics,28 (10), 2961-2975, 2009.

 • A. Basak, S. Das, D. Mallick, E. D. Jemmis.
  J. Am. Chem. Soc.,131, 15695-15704, 2009.

 • O. Shameema, E. D. Jemmis.
  Inorg. Chem., 48, 7818-7827, 2009.

 • O. Shameema, E. D. Jemmis.
  Chem. Asian. J., 4, 1346 - 1353, 2009.

 • Jorly Joseph, T. V. RajanBabu, Eluvathingal D. Jemmis.
  Organometallics, 28, 3552–3566, 2009.

 • Dandamudi Usha Rani, Anne Poduska, John F. Nixon, and Eluvathingal D. Jemmis.
  Chem. Eur. J, 15, 8429-8442, 2009.

 • B. Pathak, M. Umayal and E. D. Jemmis
  A Book Chapter in the book titled Practical Aspects of Computational Chemistry, Springer, 165-181, 2009.
 • Back To Top

  2008

 • E. D. Jemmis and D. L. V. K. Prasad
  Current Science,95, 1277-1283, 2008.
 • Back To Top

  Designed by Dr. Ramesh Rasappan, Developed & Maintained by Mr. Alex Andrews P.
  © 2015 School of Chemistry, IISER Trivandrum. All rights reserved.